Cilt sorunları ve Homeopati

Bedenimizin en büyük organı olan deri pek çok sağlık sorununa da kaynak oluşturur. Çoğu süreğenleşme eğilimindeki bu yakınmaların tedavisinde, Homeopati, gerek yan etkilerinin azlığı gerekse birden fazla soruna aynı anda etki edebilmesi ile çok yerinde bir seçenek olabilir.

Ürtiker kaşınmakla geçmez!
Ciltten hafifçe kabarık, kırmızı döküntüler, şiddetli kaşıntı ve batma hissi, bazen soğuk bazen de sıcak uygulama ile rahatlama ürtikerin ana belirtileridir. Eğer soğuk kompresler rahatlatabiliyorsa, ödem de varsa arıdan elde edilen “Apis mellifica” uygun tedavi seçeneğidir. Kaşındıkça şiddetlenen yanma, soğuk uygulama ile rahatlamıyorsa ısırgan otundan elde edilen “Urtica urens” kullanılabilir.
Alerjik bünyesi olan kişilerin “Poumon histamine” kullanarak yakınmaların şiddetini ve sıklığını azaltmaları olasıdır.

Ekzema hecmeleri seyrelebilir, şiddeti azalabilir.
Farklı ekzema formlarında, hastanın genel durumu ve döküntülerinin yeri, şekli, içeriği ve zamanlaması değerlendirilerek uygun olan homeopatik ilaç(lar) seçilir.
Çok şiddetli kaşıntıya içleri sıvı dolu küçük döküntülerin (vezikül) eşlik ettiği ekzemada bitkisel kökenli “Croton tiglium” ilk tercih olabilir. Büyük bir üzüntü ya da sıkıntıyı izleyen günlerde gelişen ekzema atağı “Staphysagria” ile hafifiletilebilir. Kontakt ekzemalarda “Kalium bichromicum” kullanılabilir.

Olgunun bir homeopati uzmanı tarafından değerlendirilmesi, ayrıntılı tıbbi öyküsünün alınması, fizik muayeneden geçmesi ve bu sırada döküntülerinin çok iyi incelenmesi başarıya ulaşmak için ilk koşullardır.
 
Ana Sayfa Twitter Facebook Twitter Facebook